* Motobiker.vn cam kết bảo mật tuyệt đối thông tin giao dịch với quý khách hàng trên hệ thống mạng cũng như các phương thức giao thương khác!!

* Thông tin cá nhân, điện thoại, e-mail của quý khách sẽ được Motobiker.vn lưu trữ cẩn mật và chỉ để phục vụ cho việc chăm sóc, hậu mãi.

=====================

Motobiker.vn

Hot line: 0903 070 777

E-mail: motobiker.vn@kimphat.vn

Fb: motobiker.vn